Skip to content

Reglementen voor huurders in Dorpshuis de Zwaan.

 1. In het gehele dorpshuis geldt een rookverbod.
 2. Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Bovendien wordt er in het geheel geen alcohol geschonken indien driekwart van de huurders jonger is dan 18 jaar.
 3. Het meenemen van dranken is niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kunnen in overleg met de locatiemanager versnaperingen in eigen kring worden gebruikt.
 4. De Zwaan wordt in 3 dagdelen verhuurd. In de weekenden is een sluitingstijd tot maximaal 01.00 uur voor evenementen mogelijk (ontheffing aanvragen).
 5. De bar voor alcoholische dranken sluit uiterlijk om 23.00 uur (ma t/m donderdag ) en in de weekenden uiterlijk om 24.00 uur bij evenementen.
 6. De consumptieprijzen gelden voor alle gebruikers van het dorpshuis. In de Zwaan mag geen verkoop door huurders worden verricht.
 7. Huurders dienen het gebruikte meubilair terug te zetten zoals zij het hebben aangetroffen, ruimen alles netjes op en brengen het gebruikte serviesgoed naar de keuken en wassen het af.
 8. Benodigde podia of tribune dienen o.l.v. de beheerder door de huurder zelf te worden opgebouwd , gedemonteerd en opgeruimd. Indien de huurder dit zelf niet kan uitvoeren maar toch een podium / tribune wenst dan worden hiervoor opbouw –en afbreekkosten circa € 500.= in rekening gebracht. Bij voorstellingen geldt een maximum bezoekers aantal van 200 personen, bij gebruik van de tribune in de Putterzaal kunnen er maximaal 120 bezoekers zitten.
 9. Aanwezigheid van een Bedrijfs Hulp Verlener uit de groep is zeer gewenst.
 10. Eigendommen van derden en apparatuur van dorpshuis de Zwaan mogen zonder toestemming locatiemanager niet worden gebruikt.
 11. Door de huurder aangerichte schade wordt bij de huurder in rekening gebracht.
 12. Huurders die zelf muziekuitvoeringen ten gehore brengen dienen de Buma/Stemra zelf te informeren en zelf de kosten te dragen (tel. 0223-631140).
 13. In geval van tegenstrijdige belangen beslist de locatiemanager.
Back To Top