skip to Main Content

Bestuur

Het dorpshuis in Uitgeest valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Dorpshuis De Zwaan.

Het bestuur zet zich in om het dorpshuis De Zwaan beschikbaar te houden voor de huidige gebruikers en alle inwoners van Uitgeest. Hierdoor kunnen er in de gemeente allerlei sociale en culturele activiteiten plaatsvinden.

Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor instandhouding van dit dorpshuis. Onder haar verantwoordelijkheden vallen de juridische en financiële aangelegenheden.

 

Dit betekent dat zij toeziet

* op naleving van algemene en daarvan afgeleide regels t.a.v. veiligheid, openingstijden, horeca-activiteiten en evenementen;

* op de financiële draagkracht van de stichting;

* op de staat van het gebouw.

 

Het bestuur bestaat uit:

Gerard Hoekstra: demissionair voorzitter/secretaris
Jan van der Putten: demissionair penningmeester
Wim de Wit: demissionair huisvestingzaken
Back To Top