skip to Main Content

Het dorpshuis in Uitgeest valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Dorpshuis De Zwaan. Het bestuur zet zich in om dorpshuis De Zwaan beschikbaar te stellen voor de huidige gebruikers en alle inwoners van Uitgeest. Hierdoor kunnen er in de gemeente allerlei sociale en culturele activiteiten plaatsvinden.
Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor instandhouding van het dorpshuis. Onder haar verantwoordelijkheden vallen de juridische en financiƫle aangelegenheden.

Dit betekent dat zij toeziet:

* op naleving van algemene en daarvan afgeleide regels t.a.v. veiligheid, openingstijden, horeca-activiteiten en evenementen;
* op de financiƫle draagkracht van de stichting;
* op de staat van het gebouw.

Het bestuur bestaat uit:

Momenteel is het bestuur demissionair. Als interim heeft Sport Servicepunt Langedijk de opdracht gekregen een nieuw bestuur te vormen. Gewenst is dat dit rond eind februari 2019 een feit is.

Back To Top